България

България е държава в Югоизточна Европа. Заема по-голямата част от източната половина на Балканския полуостров. Северната граница на страната преминава по река Дунав от устието на река Тимок до град Силистра и има дължина 470 километра. Между град Силистра и Черно море има сухопътна граница с Румъния, която е дълга точно 139 километра и достига до нос Картал. Площта на страната е 111 000 квадратни километра. Източната граница на България е брегът на Черно море - от въпросния нос Картал до устието на река Резовска, дълга е точно 378 километра. Тук се намира най-източната точка на страната - нос Шабла с източна дължина 28 градуса, 36 минути, 35 секунди. Южната граница на страната се простира от устието на Резовска река до връх Тумба и е дълга 752 километра. Западната граница на България е респективно от връх Тумба до устието на река Тимок и е дълга 506 километра. Максималната ширина на България по срединния паралел е 520 километра, а максималната ширина по меридиана - 330 километра.

Релефът на страната е много разнообразен - на толкова малка (дори за европейските мащаби) територия се срещат планини от алпийски тип със страховити чукари и пропасти, старонагънати планини със заоблени била, хълмисти равнини, напълно равни полета, реки, долини, много на брой и всякакъв вид езера. Въпреки това многообразие страната се разделя на няколко морфогеографски области. Така например в северната част на страната е Дунавската хълмиста равнина, която се простира от река Дунав до Предбалкана и на изток до Черно море. Има площ 31 523 квадратни километра. На запад Дунавската равнина постепенно се свива до около 20 километра, а на изток достига 120 километра ширина (Добруджа). По права линия нейната дължина е около 400 километра. Дели се на три подобласти: западна (от река Тимок до река Искър), средна (от Искър до Янтра) и източна - от река Янтра до Черно море.

www.ralev-dental.com    Планини в България    Черно море    Пирин    Рила    Градове в България    Хотели

www.investor-bg.com    Здравеопазване в България    Избелване на зъби    Сливен    Туризъм

Чипровски манастир Пещера Магурата

Снимки на различни забележителности в България - вляво Чипровският манастир, вдясно - пещера Магурата.

www.bg-tourinfo.com    Връх Вихрен    Байкушевата мура    Зъбни импланти

Зъб    Виж България

 

Крепостната стена в курортния град Хисаря - стената е останала от времето на Римската Империя и в голямата си част е запазена. Има запазена и огромна порта, която местните хора наричат Камилата.

www.dentalimplants.bg    www.bg-dentist.com    www.ralev-dental.bg    www.omegadentagroup.com

www.bg-tourinfo.com    Bulgarien

Сливен

Снимка на град Сливен, над който се извисява природен парк Сините Камъни и местността Карандила

Снимка на Южните склонове на Стара Планина, които в средната част на планината са стръмни и в някои места се срещат дори алпийски форми на релефа

Пирин

Асенова крепост Пловдив

Река Дунав

Черно море

Видин Връх Голям Полежан

София

Коне